Aktualności


30.08


2022

Zakaz korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt ... >


24.08


2022

Zakaz korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt ... >


22.08


2022

Operacja pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tomisławiu” ... >


19.08


2022

przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii ... >


18.08


2022

Zapis wideo ... >


17.08


2022

Obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie realizować GOPS w Osiecznicy ... >


28.07


2022

Informujemy, że Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy w dniach od 01.08.2022 r. do 05.08.2022 r. będą czynne w godzinach od 7:00 do 15:00. ... >


19.07


2022

Informujemy, że Urząd Gminy w Osiecznicy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy w dniach od 20.07.2022 r. do 22.07.2022 r. będą czynne w godzinach od 7:00 do 15:00 ... >


05.07


2022

Zapis wideo ... >


01.06


2022

Zapis video ... >


25.05


2022

Bolesławieccy policjanci przypominają o zasadzie ograniczonego zaufania wobec osób obcych, które pukają do drzwi naszego mieszkania ... >


24.05


2022

Informuję, że na najbliższej sesji Rady Gminy Osiecznica zostanie przedstawiony „Raport o stanie Gminy Osiecznica za 2021 rok”. ... >


16.05


2022

Nowe technologie chowu i hodowli trzody chlewnej wprowadzone w ostatnich latach znacznie ograniczyły ryzyko ... >


28.04


2022

w związku z wojskowymi ćwiczeniami , które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP ... >


21.04


2022

Część I - bydło domowe ... >


15.04


2022

Webinaria dla seniorów ... >


14.04


2022

Dotacje dla rolnictwa ... >


07.04


2022

Środki z dotacji w kwocie 234.300,00 zł zostały przeznaczone na zakup nowoczesnego wyposażenia laboratoriów w szkołach podstawowych na terenie gminy Osiecznica. ... >


07.04


2022

Gmina Osiecznica uzyskała dofinansowanie na zakup laptopów dla 41 uczniów w ramach realizacji projektu grantowego ... >


29.03


2022

Wójt Gminy Osiecznica oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osiecznicy zapraszają na bezpłatne konsultacje psychologa i terapeuty ... >


09.03


2022

Bezpłatne badania w ramach programu profilaktyki ... >


28.02


2022

Informacja ... >


25.02


2022

informuje, że w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw ... >


26.01


2022

Misją MRiRW jest zapewnienie optymalnych warunków ... >


14.01


2022

na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym ... >


14.01


2022

Szkoła Podstawowa w Parowej z gminy Osiecznica znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, biorących udział w tegorocznej edycji projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’ ... >


23.12


2021

Informujemy, że dnia 24.12.2021r. Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Spełecznej będą nieczynne ... >


14.12


2021

do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego w 2022 roku ... >


14.12


2021

wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ... >


15.11


2021

Wójt Gminy Osiecznica zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego ... >


03.11


2021

"na wnuczka" i "na policjanta" ... >


02.11


2021

Urząd Gminy w Osiecznicy informuje, że w dniu 5 listopada 2021 r. ... >


15.10


2021

Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy ... >


27.09


2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu ostrzega przed cyberatakiem ... >


06.09


2021

Ogólnopolska kampania edukacyjna „Rak UV” ma na celu edukowanie i budowanie świadomości społecznej na temat raka kolczystokomórkowego skóry ... >


25.08


2021

w Ławszowej zostało przeniesione do siedziby OSP ... >


25.08


2021

Szczepienia w Świętoszowie ... >


27.07


2021

Zbliża się czas intensywnych prac rolnych. Żniwa wieńczą codzienny trud rolnika ... >
20.07


2021

Drodzy Mieszkańcy Gminy Osiecznica! ... >


16.07


2021

Burza jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym i często gwałtownym. Zawsze niesie zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka ... >


15.07


2021

Ludności i Mieszkań w 2021 r. uruchomione zostaną stanowiska spisowe w Świetlicach Wiejskich ... >
13.07


2021

w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. ... >


30.06


2021

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia ... >


29.06


2021

Wstępując w szeregi 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej ... >


28.06


2021

ogłasza uzupełniający otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ... >


28.06


2021

W dniu 29 czerwca 2021 r. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste ... >


25.06


2021

W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców o wypełnienie ankiety, która umożliwi inwentaryzację źródeł ogrzewania wszystkich budynków mieszkalnych ... >


25.06


2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w krótkim badaniu ankietowym, prowadzonym przez Instytut Rozwoju Terytorialnego w ramach prac nad Audytem krajobrazowym dla województwa dolnośląskiego ... >


25.06


2021

Uprzejmie informuję, że 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” ... >


21.06


2021

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ... >


10.06


2021

16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza ... >


08.06


2021

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły ... >


07.06


2021

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ... >


02.06


2021

odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Osiecznicy, o godz. 10.00. ... >


28.05


2021

można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W tym roku Agencja nie wysyła oświadczeń o braku zmian ... >


27.05


2021

– stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami ... >


25.05


2021

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ... >


20.05


2021

Główny Urząd Statystyczny od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 ... >


20.05


2021

Przewodnicząca Rady Gminy Osiecznica informuje, że w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiecznica na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Osiecznica za 2020 rok ... >


19.05


2021

w dniu 20 maja 2021 r. w godzinach 8.00-11.00 na terenie powiatu bolesławieckiego zostanie przeprowadzone ćwiczenie ostrzegania i alarmowania wojsk ... >


13.05


2021

Od 15 marca trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych finansowanych z PROW za 2021 r. ... >


13.05


2021

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość ... >


12.05


2021

– stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami... ... >


04.05


2021

XX Edycja Programu ... >


23.04


2021

Informacje i wytyczne w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim ... >


21.04


2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. ... >


21.04


2021

Stop Manipulacji – nie daj się oszukać! ... >


20.04


2021

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w tym: narodziny dziecka, wyprowadzka ... >


19.04


2021

Drodzy rolnicy - przypominamy, że od 2021 roku wnioski o płatności bezpośrednie składamy wyłącznie przez internet ... >


14.04


2021

Ruszyliśmy z kolejną III edycją projektu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP) „Dolnośląskie perspektywy na pracę w UE” realizowanego ze środków Unii Europejskiej (UE) ... >


14.04


2021

Zgłoś go do KRUS poprzez platformę ePUAP ... >


14.04


2021

Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR. ... >


13.04


2021

Mieszkańcy, którzy nie posiadają komputera z dostępem do Internetu, a chcą dopełnić obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym ... >


07.04


2021

Prezydent Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 ... >


06.04


2021

Upadki osób w gospodarstwie rolnym to ponad połowa wszystkich zdarzeń wypadkowych ... >


01.04


2021

Uprzejmie informuję, że wraz z rozpoczęciem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, 1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się Loteria promocyjna NSP 2021 ... >


31.03


2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Bolesławcu zaprasza rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS do wzięcia udziału w internetowym konkursie pod hasłem ”Rola rolnika, by upadku unikał” ... >


31.03


2021

Konkurs Akademii Ekonomiczno - Humanistycznej ... >


31.03


2021

„Rolnik w nowej perspektywie” konkurs ... >


30.03


2021

Wójt Gminy Osiecznica informuje, że od 30 marca 2021 r. obowiązują nowe zasady kwarantanny dotyczące osób wracających do Polski ... >


26.03


2021

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie ... >


25.03


2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych ... >


18.03


2021

Wypadkom przy pracy ze zwierzętami co roku ulega prawie 3.500 rolników i członków ich rodzin ... >


16.03


2021

Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu zaprasza osoby zainteresowane służbą w Policji ... >


02.03


2021

o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym ... >


23.02


2021

Prawie w każdym gospodarstwie (zakładzie rolnym oraz gospodarstwie indywidualnym) jako środek transportu oraz do napędu maszyn jest używany ciągnik rolniczy ... >


22.02


2021

że w ramach obchodów Tygodnia Pomocy ofiarom ... >


19.02


2021

ofert na wsparcie zadań w 2021 r. ... >


17.02


2021

OSZUŚCI DZWONIĄC, PODAJĄ SIĘ ZA POLICJANTÓW LUB CZŁONKÓW RODZINY ... >


17.02


2021

rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS ... >


09.02


2021

Komunikat Centralnego Biura Spisowego ... >


09.02


2021

Przypomina się właścicielom nieruchomości, do których posesji ... >


09.02


2021

na terenie Gminy Osiecznica ... >


02.02


2021

stanowisko ds. kadr i działalności gospodarczej ... >


01.02


2021

kandydatów na rachmistrzów spisowych ... >


28.01


2021

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań ... >


26.01


2021

Weź udział w certyfikowanym programie szkoleniowym ... >


22.01


2021

w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego w 2021 roku ... >


20.01


2021

Korzystanie przez obywateli z Kreatora do 31 marca 2021 r. będzie całkowicie bezpłatne. ... >


19.01


2021

do sprzedaży ... >


19.01


2021

Punkty prowadzone przez Powiat ... >


18.01


2021

Telefon kontaktowy dedykowany osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dostać się do ... >


31.12


2020

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie ... >


31.12


2020

Wójt Gminy Osiecznica ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego w 2021 roku ... >


30.12


2020

pod budowę farmy fotowoltaicznej ... >


21.12


2020

Urząd Gminy w Osiecznicy w dniu 24 grudnia będzie nieczynny. ... >


16.12


2020

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Osiecznica nr XLVI/258/2018 z dnia 27 lutego 2018 ... >


02.12


2020

iż Powszechny Spis Rolny 2020 w zakończył się ... >
06.11


2020

Wójt Gminy Osiecznica zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ... >
28.10


2020

Jak nie zostać ofiarą oszustwa ... >


27.10


2020

na realizację zadania pn. "Ławszowa - leśna wieś poprzez przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi" ... >


23.10


2020

dlatego zwierzęta bezpiecznie obsługuje ... >


23.10


2020

na realizację zadania publicznego pn. "Poznaj swoją wieś" ... >


23.10


2020

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych ... >


23.10


2020

z prośbą o wzięcie udziału w Powszechnym Spisie Rolnym ... >


15.10


2020

Spis rolny jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych ... >


09.10


2020

w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. ... >


09.10


2020

Powszechny Spis Rolny już się rozpoczął. Wrzesień dobiega końca, co oznacza, że część rolników, w ramach obowiązku, zdążyła się już spisać przez Internet. Niektórzy rolnicy spisali się za pośrednictwem infolinii ... >


05.10


2020

zostanie przeprowadzone ćwiczenie ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza RENAGADE/SAREX-20 ... >


01.10


2020

w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r ... >


23.09


2020

Jeszcze przez tydzień, do 30 września 2020 r., biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie ... >


23.09


2020

Chcesz potwierdzić lub założyć Profil Zaufany? Możesz uczynić to także w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ... >


15.09


2020

Rolniku, jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego ... >


15.09


2020

Gmina Osiecznica w dniu 3 czerwca 2020 r. wystąpiła z wnioskiem aplikacyjnym o przyznanie ... >


11.09


2020

W dniach 10-12 września 2020 na terenie Zamku Kliczków oraz Borów Dolnośląskich odbędą się Międzynarodowe Zawody w Sportowych Rajdach Konnych ... >


09.09


2020

dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) ... >


08.09


2020

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbędzie się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020 ... >


08.09


2020

w dniach 11-12.09.2020 na trasach rowerowych prowadzących w okolicach Zamku Kliczków ... >


03.09


2020

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski ... >


03.09


2020

Upadki osób stanowią największą grupę wszystkich zdarzeń ... >


03.09


2020

ubezpieczonych w KRUS do wzięcia udziału w internetowym konkursie pod hasłem ”Rola rolnika, by upadku unikał” ... >


28.08


2020

aktualizacja komunikatu o stanie realizacji inwestycji... ... >


04.08


2020

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 ... >


28.07


2020

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez ... >


28.07


2020

W ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Urząd Statystyczny we Wrocławiu organizuje ... >


16.07


2020

Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika ... >


16.07


2020

ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ ... >


10.07


2020

W ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 otrzymaliśmy fundusze na przyznanie Certyfikatu Zielona Dolina Żywności i Zdrowia kolejnym producentom! Dlatego teraz przyznajemy go bezpłatnie... ... >


10.07


2020

Jak już informowaliśmy, Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy OSIECZNICA, w ramach projektu „Jeleniogórski Orange Światłowód”. ... >


06.07


2020

bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy ... >


18.06


2020

Przewodnicząca Rady Gminy Osiecznica informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiecznica na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Osiecznica za 2019 rok ... >


15.06


2020

ogłasza nabór na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym ... >


10.06


2020

działki nr 339/5 położonej w obrębie Otok ... >


09.06


2020

Informuje się, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ... >


08.06


2020

Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego ... >


05.06


2020

Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste nieczynne. ... >


05.06


2020

dokumenty złóż osobiście w komendzie lub wyślij pocztą ... >


04.06


2020

Sposoby na przeciwdziałanie suszy ... >


26.05


2020

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi ... >


25.05


2020

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne ... >


22.05


2020

Od najbliższego poniedziałku (25.05.2020r.) w Urzędzie Gminy w Osiecznicy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ... >


22.05


2020

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe ... >


22.05


2020

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw” ... >


20.05


2020

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania ... >


20.05


2020

Zgodnie ze zmienioną ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej (…) poszerza się krąg osób uprawnionych do skorzystania z tej świadczonej w Powiecie usługi ... >


20.05


2020

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości nr: 388/14, 388/16 i 388/22 bezpośrednio przyległych do działki nr 388/17... ... >


20.05


2020

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości nr: 388/9, 388/20 i 388/21 bezpośrednio przyległych do działki nr 388/15... ... >


20.05


2020

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości nr:388/14 i 808 bezpośrednio przyległych do działki nr 388/24 ... >


20.05


2020

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Parowa ... >


15.05


2020

Bóle i schorzenia kręgosłupa są częstym problemem związanym z prawidłowym funkcjonowaniem układu ruchu ... >


13.05


2020

Gmina Osiecznica w dniu 3 kwietnia 2020r. wystąpiła z wnioskiem aplikacyjnym o przyznanie grantu w ramach projektu Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ... >


12.05


2020

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać ... >


24.04


2020

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją ... >


22.04


2020

od dnia 22 kwietnia 2020r. po wcześniejszym umówieniu telefonicznym realizowane będą wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom z zakresu ... >


22.04


2020

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ... >


21.04


2020

Wójt Gminy Osiecznica uruchomił system SEGREGO, który ma za zadanie pomóc mieszkańcom gminy w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. ... >


01.04


2020

Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna ... >


27.03


2020

Masz czas i możliwości, żeby zrobić zakupy dla seniora albo pomóc dziecku ze zrozumieniem zdalnej lekcji? Nie bój się pomagać! ... >


27.03


2020

Od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020r. nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza zaspokajaniem niezbędnych potrzeb bytowych, zawodowych, zdrowotnych. Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób ... >


27.03


2020

Komunikat Policji dotyczący epidemii koronawirusa ... >


25.03


2020

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo Rady Gminy Osiecznica oraz Mieszkańców naszej gminy, uprzejmie informuję ... >


17.03


2020

Ochrona roślin jest szczególnym obszarem działań rolniczych, w którym gospodarz podejmuje szereg decyzji i wyborów, od których zależy nie tylko zdrowie roślin i efekt ekonomiczny ... >


17.03


2020

ZAWIADAMIAM, ŻE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM OD DNIA 16 MARCA 2020R. DO 27 MARCA 2020R. WSTRZYMUJĘ ... >


17.03


2020

W związku z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie zagrożeniu koronawirusem Covid – 19 od 16 marca 2020 r. ulega zmianie praca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ... >


13.03


2020

Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Skarbowego w Bolesławcu ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa ... >


09.03


2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń ... >


06.03


2020

Jeżeli przybyłeś z rejonów świata z utrzymującą się aktywnością koronawirusa, wywołującego chorobę SARS-COVID–19 ... >


02.03


2020

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. ... >


24.02


2020

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa ... >


18.02


2020

Prokurator Rejonowy w Bolesławcu informuje, że w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw prokuratorzy Prokuratury Rejonowej ... >


12.02


2020

Poczta Polska S.A. informuje, że na terenie Państwa gminy spora część mieszkańców nie posiada zainstalowanych skrzynek oddawczych tj. skrzynek do których listonosz doręcza korespondencję ... >


11.02


2020

Praca i życie na wsi narażają człowieka na zwiększony kontakt z kleszczami ... >


06.02


2020

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" oraz "Działania na rzecz przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii" ... >


03.02


2020

Spotkanie informacyjne dotyczące realizowanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Programu Konopnego odbędzie się 11.0.2020 w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie... ... >


03.02


2020

Wójt Gminy Osiecznica informuję, że od dnia 01 kwietnia 2020 r. z powodu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: ... >


23.01


2020

serdecznie zaprasza 30.01.2020 r. ... >


21.01


2020

Spotkanie informacyjne w Osiecznicy ... >


02.01


2020

że odpady komunalne (pojemnik czarny) ... >


31.12


2019

W związku z wystąpieniem przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) ... >


20.12


2019

zbiórki odpadów w Gminie Osiecznica ... >


16.12


2019

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ... >


16.12


2019

BIURO (DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI, USC) NIECZYNNE DO ŚRODY (WŁĄCZNIE) ... >


10.12


2019

W gospodarstwie rolnym drewno wykorzystywane jest do wielu celów, m.in. ogrzewania powierzchni mieszkalnej, przygotowywania karmy dla zwierząt ... >


06.12


2019

Informuję się, że Urząd Gminy w Osiecznicy w dniach 24 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2019 r. będzie czynny do godz.13.00 ... >


16.10


2019

Specyfika pracy rolnika wiąże się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia i życia ... >


15.10


2019

Wójt Gminy Osiecznica informuje, że w wyniku przeprowadzonego dnia 08.10. 2019 r. I ustnego ograniczonego ... >


07.10


2019

na sprzedaż działki nr 119/6 o pow.0,02 ha położonej w obrębie Ołobok. Termin przetargu 08 październik 2019 r. ... >


24.09


2019

W imieniu Partnerów realizujących projekt „TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu” mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję ... >


13.09


2019

Informuję, że dnia 13.09.2019 - pokój 002 USC, Ewidencja Ludności oraz wydawanie dowodów osobistych ... >


04.09


2019

Z aplikacją mobilną nie zgubisz się na szlaku ... >


04.09


2019

Informuję, że dnia 04.09.2019 - pokój 002 USC, Ewidencja Ludności oraz wydawanie dowodów osobistych będzie czynny do godziny 15.00. ... >


02.09


2019

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie informuje, że ogłosiło nabór nr 1/2019 na podejmowanie działalności ... >


28.08


2019

Urząd Gminy w Osiecznicy informuje, że w dniu 07.09.2019r. (sobota) zostanie przeprowadzona na terenie gminy Osiecznica zbiórka odpadów wielkogabarytowych ... >


23.08


2019

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań ... >


01.08


2019

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ... >


30.07


2019

Na terenie gminy Osiecznica w miejscowościach OSIECZNICA i ŚWIĘTOSZÓW ... >


19.07


2019

Zapobiegamy upadkom z wysokości ... >


09.07


2019

Wójt Gminy Osiecznica informuje Rolników z terenu naszej gminy, o możliwości zgłaszania szkód spowodowanych ... >


09.07


2019

Mobilny punkt informacyjny w Bolesławcu ... >


03.07


2019

Obowiązujący od lipca 2019 ... >


17.06


2019

Informujemy, że spis członków Dolnośląskiej Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej ... >


05.06


2019

Przewodnicząca Rady Gminy Osiecznica informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiecznica na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Osiecznica za 2018 rok. ... >


04.06


2019

Z dniem 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019 ... >


03.06


2019

Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu jako administrator Ochrony Danych Osobowych informuje ... >


30.05


2019

Zarządzenie nr 44 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej ... >


21.05


2019

W dniu 22 maja 2019 r w godzinach 10:00 – 15:00 ( środa ) Urząd Gminy będzie nieczynny z powodu szkolenia pracowników. ... >


14.05


2019

Gmina Osiecznica w ramach współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu przystąpiła do programu „Szkolny Klub Sportowy” ... >


24.04


2019

W dniu 30 kwietnia 2019 r. nastąpi wywóz odpadów zmieszanych ... >


16.04


2019

Piknik Rycerski ... >


11.04


2019

Budowa miejsc rekreacji na terenie gminy Osiecznica ... >


09.04


2019

na parkingu przy Urzędzie Gminy w Osiecznicy ... >


08.04


2019

na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. ochrony środowiska ... >


28.03


2019

Transmisja z VI Sesji Rady Gminy Osiecznica została udostępniona pod linkiem ... >


25.03


2019

Udajmy się w sentymentalną podróż! Cofamy się w czasie i jesteśmy na SKS-ach z dawnych lat ... >


22.03


2019

małych i średnich przedsiębiorstw ... >


19.03


2019

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ... >


11.03


2019

W dniu 11 marca 2019 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ... >


05.03


2019

Transmisja z V Sesji Rady Gminy Osiecznica została udostępniona pod linkiem ... >


01.03


2019

Urząd Gminy w Osiecznicy informuje, że w dniu 08-09.04.2019r. (poniedziałek, wtorek) zostanie przeprowadzona ... >


21.02


2019

Dnia 16 lutego 2019 r. odbył się Jubileusz 100-lecia Urodzin Pani Eriki Mizerskiej ... >


25.01


2019

bezpłatne szkolenia dla mieszkańców subregionu Jeleniogórskiego ... >


22.01


2019

rozpoczął II nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ... >


22.01


2019

zaprasza, w ramach prowadzonych konsultacji powszechnych ... >
17.01


2019

Zapraszamy na spotkanie realizowanego przez Instytut Włókien Naturalnych ... >


10.01


2019

w powiecie bolesławieckim ... >


07.01


2019

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE ... >


02.01


2019

Punkt w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy w Osiecznicy ... >


02.01


2019

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie ... >


28.12


2018

Transmisja z III Sesji Rady Gminy Osiecznica została udostępniona ... >


14.12


2018

Wykaz telefonów „AKCJA – ZIMA 2018/19” ... >


12.12


2018

W dniu 07 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Osiecznicy odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego dla ... >


10.12


2018

Informuje się, że Urząd Gminy w Osiecznicy w dniu 15 grudnia 2018 r. (sobota) ... >


28.11


2018

Transmisja z II Sesji Rady Gminy Osiecznica została udostępniona ... >


26.11


2018

na stanowisko urzędnicze Zastępca Skarbnika – stanowisko ds. księgowości budżetowej ... >


22.11


2018

spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ... >


06.11


2018

– Zastępca Skarbnika - stanowisko ds. księgowości budżetowej ... >


05.11


2018

Wyniki z badań ankietowych realizowanych przez sieć ankieterską ... >


31.10


2018

26 października 2018 r. Wójt Gminy Osiecznica wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy w Osiecznicy oraz Dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej ... >


08.10


2018

Informacje ... >


25.09


2018

Urząd Gminy w Osiecznicy informuje, że w dniu 22-23.10.2018r. (poniedziałek, wtorek) zostanie przeprowadzona na terenie gminy Osiecznica zbiórka odpadów wielkogabarytowych ... >


12.09


2018

Proszę o przyłączenie się oraz rozpowszechnienie treści poniższej ogólnopolskiej akcji społecznej ... >


12.09


2018

Informacja na temat obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Świętoszów ... >


28.08


2018

Wykonanie dokumentacji oznakowania rowerowego szlaku turystycznego "Łużyce-Bory" ... >


21.08


2018

– stanowisko ds. zarządzania kryzysowego ... >


16.08


2018

Z powodów niezależnych od gminy Osiecznica odbiór zmieszanych odpadów komunalnych ... >


10.08


2018

Uprzejmie informujemy, iż Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje rekrutację przedsiębiorców do projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” ... >


16.07


2018

W dniu 12 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Osiecznicy odbyło się uroczyste przekazanie ... >


12.07


2018

W środę 11 lipca 2018r. w godzinach popołudniowych, w związku z telefonicznym ... >


11.07


2018

Nadleśnictwo Węgliniec w związku z wielokrotnymi podpaleniami ... >


28.06


2018

Informujemy rolników, których uprawy polowe ucierpiały w znacznym stopniu z powodu suszy, o możliwości wnioskowania o oszacowanie tych strat przez komisję powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego. Komisja powoływana jest na wniosek Wójta Gminy Osiecznica ... >


15.06


2018

Wójt Gminy Osiecznica, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”. ... >
17.05


2018

na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej ... >


15.05


2018

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze „ds. księgowości budżetowej” ... >


15.05


2018

War Race „NIEPODLEGŁYCH” – militarny bieg z przeszkodami po raz pierwszy w Kliczkowie... ... >


27.03


2018

Prowadzone przez stowarzyszenie "DOGMA" ... >


14.12


2017

Dotacje na założenie firmy ... >


07.12


2017

W związku z wdrożeniem nowej organizacji ruchu obok Urzędu Gminy w Osiecznicy oraz Zespołu Szkół w Osiecznicy uprzejmie prosimy o stosowanie się do nowego oznakowania zarówno pionowego jak i poziomego ... >


20.11


2017

Wykaz mienia zbędnego przeznaczonego do sprzedaży... ... >


27.10


2017

W związku z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji pojemników na odpady oraz oznakowanie ... >


25.10


2017

Zapraszamy na obchody Narodowego Święta Niepodległości ... >


06.10


2017

W powiatowych zawodach udział wzięło 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych (w tym jedna drużyna kobieca) ... >


06.10


2017

Wójt Gminy Osiecznica zaprasza MIESZKAŃCÓW GMINY OSIECZNICA na spotkania organizacyjne w sprawie wsparcia finansowego przedsięwzięć polegających NA LIKWIDACJI KOTŁÓW STAREJ GENERACJI ORAZ NA ZAKUPIE I MONTAŻU PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKU ŹRÓDŁA CIEPŁA. ... >


03.10


2017

Kompleksowa organizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach PROJEKTU PN.: „ Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji ... >


31.08


2017

Miło nam poinformować, iż konkurs fotograficzny pt. „ Moje wakacje” został rozstrzygnięty. ... >


30.06


2017

24 czerwca obchodziliśmy Dni Gminy Osiecznica. Otwarcia dokonał Wójt Waldemar Nalazek oraz Dyrektor GOSiR Osiecznica Monika Kumosz. Na scenie nie zabrakło ludowych zespołów: Nad Kwisą, Nasza Biesiada, Bory oraz Górnołużyckie... ... >


27.06


2017

X Skate Maraton Borów Dolnośląskim w Powiecie Bolesławieckim szczęśliwie za nami. Mimo bardzo wysokiej temperatury w biegu udział wzięło ok. 350 zawodników. Wyścig zaliczany jest do Pucharu Polski w jeździe szybkiej na rolkach.... ... >


30.05


2017

27 maja 2017r. obyła się uroczystość z okazji 25 rocznicy stacjonowania Wojska Polskiego w Świętoszowie. Z tej okazji oddano do użytku nowo wybudowany budynek Centrum Aktywności Społecznej. W trakcie uroczystości odsłonięto również pamiątkową tablicę, a obiekt poświęcił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. ... >


15.05


2017

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia wystawy niepowtarzalnych  fotografii  Tatr,  autorstwa KRZYSZTOFA  MARKOWSKIEGO. Zdjęcia przedstawiają  głównie Tatry Wysokie - przede wszystkim czerwony szlak między Kasprowym... ... >

Pogoda

Interaktywna Mapa

Syngeos

     Pomiar smogu i zanieczyszczeń...

    System Informacji Przestrzennej

    Elektroniczny odpis

Pływalnia

Gmina Osiecznica Logo

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.