24.05.2022

Informacja o debacie nad Raportem o stanie gminy Osiecznica za 2021 rok

Szanowni Państwo,

Informuję, że na najbliższej sesji Rady Gminy Osiecznica
zostanie przedstawiony „Raport o stanie Gminy Osiecznica za 2021 rok”.

Sesja odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. o godzinie 14:00 w Centrum Aktywności Społecznej w Ołoboku.

Wójt, zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport  rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.  Nad raportem o stanie gminy  przeprowadza się debatę. Radni w debacie zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec Gminy Osiecznica, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte przez 20 mieszkańców Gminy Osiecznica. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Osiecznicy (pokój 001) najpóźniej do dnia 30 maja 2022 r. do godziny 15:30.

Link do raportu o stanie Gminy Osiecznica za 2021rok: https://osiecznica-api.bip.net.pl/api/attachments/1254

Link do artykułu z załącznikami "Formularz zgłoszenia mieszkańca" i "Wykaz osób popierających": https://osiecznica.bip.net.pl/kategorie/18-ogloszenia/artykuly/877-informacja-o-debacie-nad-raportem-o-stanie-gminy-osiecznica-za-2021-rok

Pogoda

Interaktywna Mapa

Syngeos

     Pomiar smogu i zanieczyszczeń...

    System Informacji Przestrzennej

    Elektroniczny odpis

Pływalnia

Gmina Osiecznica Logo

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.